Cao đường vạn phúc
ID014821 - Tự Điển : Cao đường vạn phúc 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Van C
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Cao đường vạn phúc

高堂萬福

Cao: Ở trên cao, tài giỏi. Ðường: cái nhà. Vạn: muôn. Phúc: phước. Cao đường là ngôi nhà cao, chỉ cha mẹ.

Cao đường vạn phúc là lời chúc cha mẹ sống lâu.