Du hành bất tức
ID015335 - Tự Điển : Du hành bất tức 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần D
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Du hành bất tức

遊行不息

A: To circulate without cease.

P: Circuler sans cesse.

Du: Đi rong chơi, đi chơi đó đây. Hành: đi. Bất: không. Tức: ngừng nghỉ.

Du hành bất tức là đi đó đây khắp nơi không ngừng nghỉ.

Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế: Thời thừa lục long, du hành bất tức.

Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế: Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế.