Hà Ngân

河銀

A: The milky way.

P: La voie lactée.

Hà: Sông. Ngân: bạc, trắng như bạc.

Hà Ngân, tức Ngân Hà, là dòng sông bạc nằm vắt ngang trên bầu trời. (Xem: Dòng Ngân, vần D)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thiềm cung rộng mở cửa Hà Ngân.