Hoạt kê

滑稽

A: The humour.

P: L"humour.

Hoạt kê, còn đọc là Cốt kê, là lời nói hay cử chỉ pha trò, làm cho những người xung quanh bắt tức cười.