Lụy sa

A: The tears fell.

P: Les larmes tombent.

Lụy: nước mắt. Sa: rơi.

Lụy sa là nước mắt rơi, khóc, chỉ sự đau khổ.

Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị: Rót chung ly biệt đôi hàng lụy sa.