Mỹ vị

美味

A: Well-flavoured.

P: Succulent.

Mỹ: Đẹp, tốt, khen ngợi. Vị: cảm giác nếm bằng lưỡi.

Mỹ vị là đồ ăn ngon và bổ.

Cao lương mỹ vị: gạo thơm thịt béo, đồ ăn rất ngon.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Cao lương mỹ vị hại thân phàm.