A: The fairy land.

P: Le séjour des immmortels.

Nguồn: Chỗ dòng nước khởi phát chảy ra, dòng suối, dòng nước. Đào: hoa đào.

Nguồn đào là suối hoa đào, dịch chữ hán là Đào nguyên, chỉ cảnh Tiên hay cõi Tiên. (Xem điển tích: Đào nguyên, vần Đ)

KTKVQL:

Hay là lạc bước nguồn đào,

Để thương cho mặt anh hào đeo mang.

KTKVQL: Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu.