Phụng hoàng vu phi
ID018132 - Tự Điển : Phụng hoàng vu phi 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần P
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

鳳凰于飛

Phụng: Con chim phụng (phượng), một loài trong Tứ linh. Hoàng: con chim phượng mái, Phụng là con chim phượng trống. Phụng hoàng là chỉ một cặp vợ chồng. Vu: đi, trợ ngữ. Phi: bay.

Phụng hoàng vu phi là đôi chim phụng cùng bay với nhau.

Ý nói: Đôi vợ chồng hòa hợp.