鬼夜叉

Quỉ: Ma quỉ. Dạ xoa: do phiên âm từ tiếng Phạn: Yakchas.

Quỉ Dạ xoa là loài quỉ hung ác, có hình thù kỳ dị, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, hoặc nhiều chơn, có nanh dài chìa ra bén nhọn như đao. Chúng thích hãm hại người.

Ở cõi Địa ngục, quỉ Da xoa cầm các thứ khí giới để hành hình tội nhân.

KSH: Quỉ Dạ xoa đánh, vả, kẹp, cưa.

KSH: Kinh Sám Hối.