QUYẾT: 決 Xét đoán, nhứt định, dứt khoát.

Td: Quyết đoán, Quyết nghị.