Sắc sảo

A: Beautiful.

P: Beau.

Sắc sảo là xinh tốt, đẹp khéo; nói về người là thông minh, lanh lợi.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Cội sởn sơ mới đâm chồi trổ tược, nhành lá sum sê, hoa đơm sắc sảo, rồi mới đến trái oằn sai mà thành kết quả xứng đáng. (Sởn sơ: nở nang tươi tốt. Sum sê: rậm rạp xanh tốt)