Sỉ nhục

恥辱

A: To dishonour.

P: Déshonorer.

Sỉ: xấu hổ. Nhục: nhơ nhuốc.

Sỉ nhục là xấu hổ vì nhơ nhuốc.