Sính lễ

聘禮

A: Wedding presents.

P: Présents de mariage.

Sính: đem lễ vật đi cưới vợ. Lễ: cách bày tỏ kính ý.

Sính lễ là những phẩm vật mà nhà trai đem đến nạp cho nhà gái để xin làm lễ cưới vợ.