Tài hoa

才華

A: Talented.

P: Talentueux.

Tài: Tài năng làm được việc. Hoa: Huê: đẹp tốt.

Tài hoa là người có tài năng phát lộ ra ngoài những tinh hoa về nhạc, họa, thơ, văn chương.