TAN

TAN: (nôm) Hòa lẫn vào nhau, biến thành nước, rã ra thành mảnh nhỏ.

Thí dụ: Tan hoang, Tan tành.