Tâm phiền ý loạn
ID018882 - Tự Điển : Tâm phiền ý loạn 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tâm phiền ý loạn

心煩意亂

Tâm: lòng dạ. Phiền: buồn phiền. Ý loạn: ý bối rối.

Tâm phiền ý loạn là lòng thì phiền muộn, tư tưởng thì bối rối không yên.