Tịch mịch vô liêu
ID019006 - Tự Điển : Tịch mịch vô liêu 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tịch mịch vô liêu

寂寞無聊

Tịch: yên lặng. Tịch mịch: lặng lẽ như tờ. Vô liêu: trong lòng buồn bã, không thấy thú vị gì.

Tịch mịch vô liêu là yên lặng buồn bã.