Tiên học lễ , hậu học văn
ID019025 - Tự Điển : Tiên học lễ , hậu học văn 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tiên học lễ , hậu học văn

先學禮,後學文

Tiên: trước, đời trước, tổ tiên, người đã chết. Học: học tập. Lễ: phép tắc đối xử cho có đạo đức. Hậu: sau. Văn: văn chương. Học lễ: học phép tắc lễ nghi và đạo đức. Học văn: học văn chương chữ nghĩa, làm văn làm thi.

Tiên học lễ, hậu học văn, nghĩa là: trước hết là học lễ nghĩa đạo đức, sau mới học văn chương.

Câu nói nầy của bậc Thánh Hiền đời xưa chứng tỏ rằng, người xưa chú trọng nhiều nhất là đạo đức, sau đó mới đến văn chương, bởi vì người không đạo đức mà tài giỏi văn học là một mối họa cho xã hội.