Tiết mục

節目

A: The item.

P: La matière.

Tiết: Đoạn mục trong nghi lễ. Mục: từng phần.

Tiết mục là từng phần nhỏ trong một việc lớn.

· Trong một quyển sách, tiết mục là các chương.

· Trong chương trình biểu diễn nghệ thuật, tiết mục là một màn biểu diễn.