Tiêu diêu (Tiêu dao)
ID019126 - Tự Điển : Tiêu diêu (Tiêu dao) 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần T
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tiêu diêu (Tiêu dao)

逍遙

A: To wander about.

P: Se promener avec l"esprit libre.

Tiêu: Lượn trên cao. Diêu: Dao: xa.

Tiêu diêu hay Tiêu dao là đi chơi đây đó một cách thảnh thơi nhàn hạ.

Tiêu diêu tự tại: Thung dung đi chơi đây đó, không bị ràng buộc vào một việc gì.

Kinh Khi Ðã Chết Rồi: Diệt trần tình vui hưởng tiêu diêu.