TÌNH

TÌNiệm Hương: 情 - Tình cảm, mối xúc động trong lòng. - Trạng thái, tình hình.

Thí dụ: Tình ái, Tình duyên, Tình thế.