Tình dục

情欲

A: The sensuality.

P: La sensualité.

Tình: Tình cảm, mối xúc động trong lòng. Dục: lòng ham muốn.

Tình dục là lòng ham muốn khoái lạc xác thịt nam nữ.