Tòa sen

A: The throne of lotus.

P: Le trône de lotus.

Tòa: Dinh thự, ngôi, chỗ để ngồi. Sen: hoa sen.

Tòa sen là cái hoa sen mà Đức Phật dùng làm chỗ ngồi.

Phật dùng hoa sen làm chỗ ngồi là vì hoa sen có những đặc tánh tốt đẹp mà các thứ hoa khác không có. Đó là hoa sen sanh ra trong bùn dơ, sống trong bùn dơ mà không nhiễm mùi bùn, lại tỏa hương thơm ngát, cũng giống như Đức Phật sống nơi cõi trần ô trược mà không nhiễm trược trần.

Trong Kinh Tăng Nhứt A Hàm của Phật giáo:
Như hoa sen đẹp đẽ dễ thương,
Không ô nhiễn bùn dơ và nước đục.
Giữa đám bụi trần,
Ta không vướng chút bợn nhơ,
Như vậy, Ta là Phật.

Đức Chí Tôn dạy cho biết cái tâm quí báu của con người là tòa sen để Đức Chí Tôn ngự:
"Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi,
Cần gì hạ giới vọng cao ngôi.
Sang hèn trối kệ tâm là quí,
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi."