Thác oan

A: To die injustly.

P: Mourir injustement.

Thác: (nôm) Chết. Oan: không đúng.

Thác oan là chết không đúng số, chưa tới số chết mà bị chết. Thường thì sự thác oan là do tai nạn, chết thình lình.