Tham phu tuẫn tài
ID019723 - Tự Điển : Tham phu tuẫn tài 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Tham phu tuẫn tài

貪夫殉財

Tham: Ham muốn không chánh đáng. Phu: người đàn ông. Tuẫn: liều chết vì một việc gì. Tài: tiền bạc của cải.

Tham phu tuẫn tài là người tham chết vì tiền.