Thạnh tình

盛情

A: The profound sentiments.

P: Les sentiments profonds

Thạnh: còn đọc THỊNiệm Hương: phát đạt, dồi dào, hưng vượng, nhiều, lớn. Tình: tình cảm.

Thạnh tình là có nhiều tình cảm thân thiết tốt đẹp.