Thần văn Thánh võ
ID019955 - Tự Điển : Thần văn Thánh võ 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thần văn Thánh võ

神文聖武

A: The Literary Genius and Military Saint.

P: Le Génie littéraire et Le Saint militaire.

Thần: - vị Thần, - Tinh thần, - Thiêng liêng mầu nhiệm, - Tài trí phi thường. Văn: văn chương. Thánh: bực Thánh. Võ: võ nghệ, binh pháp. Thần văn là văn chương tài giỏi như Thần. Thánh võ là võ nghệ binh pháp tài giỏi như Thánh.

Thần văn Thánh võ là văn võ song toàn, tài giỏi như Thần Thánh.