Thập cẩm

什錦

A: Miscellaneous.

P: Mélangé.

Thập: Nhiều thứ lộn xộn. Cẩm: gấm.

Thập cẩm là nhiều thứ lộn xộn pha trộn vào nhau.