Thập loại chúng sanh
ID019968 - Tự Điển : Thập loại chúng sanh 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần TH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Thập loại chúng sanh

十類眾生

A: Ten kinds of abandoned souls.

P: Dix sortes des âmes abandonnés.

Thập: Mười, hoàn toàn. Loại: loài. Chúng sanh: ở đây ý nói những hạng người chết mà linh hồn không nơi nượng tựa, không được cúng tế. Những linh hồn của các hạng người chết nầy thường được gọi là: Cô hồn.

Thập loại chúng sanh là chỉ chung các hạng người chết mà linh hồn không được siêu thăng, không được thân nhân cúng tế, trở thành những cô hồn, không nơi nương tựa, vất vưởng theo gió mây hay theo rừng núi sông hồ.

Văn hào Nguyễn Du có viết một bài gọi là: Văn Tế Thập loại chúng sanh, để cầu cúng các cô hồn trong dịp rằm tháng 7 âm lịch hằng năm.

Bài Văn tế nầy gồm 184 câu thơ song thất lục bát, xin chép ra sau đây đọan đầu:

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may lạnh buốt xương khô.
Não người thay buổi chiều thu,
Hoa lau nhuộm bạc, lá ngô rụng vàng.
Đường vạch dương bóng chiều man mác,
Dặm đường lê lác đác sương sa.
Lòng nào lòng chẳng thiết tha,
Cõi dương còn thế, nữa là cõi Âm.
Trong trường dạ tối tăm Trời Đất,
Cô hồn thường phảng phất U Minh.
Thương thay thập loại chúng sinh,
Hồn đơn phách chiết linh đinh quê người.
Hương lửa đã không nơi nương tựa,
Hồn mồ côi lần lữa bấy niên.
Còn chi ai khá ai hèn,
Còn chi mà nói kẻ hiền người ngu.
Tiết đầu Thu lập đàn giải thoát,
Nước tĩnh đàn sái hạt dương chi.
Muôn nhờ Đức Phật từ bi,
Giải oan cứu khổ độ về Tây phương.
....................

Thật ra, không phải chỉ có 10 loại cô hồn, mà có rất nhiều loại tùy theo cách chết, nhưng đại khái có thể kể ra:

· Chết vì trận bại thương vong.

· Chết vì tai nạn xe cộ giữa đường.

· Chết trong lúc đi buôn bán phương xa.

· Chết do tự tử: thắt cổ, nhảy xuống sông....

· Chết do bị chìm tàu, chìm đò.

· Chết cháy.

· Chết do bị rắn cắn hay bị cọp vồ.

· Chết trong tù.

· Ăn mày chết dọc đường.

· Đãng tử hay kỹ nữ chết phương xa. v.v....

Kệ U Minh Chung:
Cửu U thập loại chi trung tất ly khổ hải.
(Mười loại cô hồn trong cõi Âm phủ ắt hẳn được lìa xa biển khổ)

Tấm Phan (Phướn) trong Lễ Tế Điện và Cầu Siêu Hội tại Khách đình nhân dịp ba Rằm lớn: Thượng nguơn, Trung nguơn và Hạ nguơn hằng năm đều có thỉnh Thập loại Cô hồn đến đàn nội hưởng lễ cúng tế và cầu siêu. Trên tấm Phan viết:

"ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Thất thập.... niên
Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt.
Thiên vận... niên,... ngoạt, thập lục nhựt, ngọ thời,
Thiên ân xá tội, Hội Thánh thiết Lễ Tế Điện và Cầu Siêu Hội.
Cẩn thỉnh:
Đẳng đẳng chư vong linh nam nữ quá vãng sanh bất phùng thời,
Chư chiến sĩ trận vong, hoặc
Sĩ, Nông, Công, Thương vô can tử nạn, cập
Thập loại Cô hồn yểu tử,
Cấp cấp đáo lai Khách Đình đàn nội,
Thọ hưởng hồng ân, đồng đăng bỉ ngạn."