THÊ

1. THÊ: 妻 Vợ.

Thí dụ: Thê nhi, Thê tróc tử phọc.

2. THÊ: 悽 Buồn, bi thương.

Thí dụ: Thê lương.