Thính Thiện

聽善

Thính: Nghe, nghe theo. Thiện: lành.

Thính thiện là nghe điều lành để học làm lành.

Thính Thiện là một phẩm vị trong Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của Cơ Quan Phước Thiện, do Đức Phạm Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông lập ra.

Thính Thiện đứng trên phẩm Tân Dân, nhưng dưới phẩm Hành Thiện, đối phẩm với Phó Trị Sự và Thông Sự của Bàn Trị Sự Hương đạo.

Khi chầu lễ Đức Chí Tôn, Thính Thiện mặc Đạo phục là áo tràng trắng, mang dây Sắc lịnh đỏ, đeo khuê bài có đề chữ Thính Thiện, đầu đội khăn đóng đen thường có 7 lớp chữ nhơn.