Triêu tịch

朝夕

A: Morning and evening.

P: Le matin et soir

Triêu: Sáng sớm, buổi sáng. Tịch: buổi chiều tối.

Triêu tịch là buổi sáng và buổi chiều tối.

Hành lễ triêu tịch: làm lễ dâng cơm vào buổi sáng và buổi chiều trong tang lễ.

Phật Mẫu Chơn Kinh: Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.