Văn nhân tài tử
ID021168 - Tự Điển : Văn nhân tài tử 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần V
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Văn nhân tài tử

文人才子

A: The scholar and artist.

P: Le lettré et artiste.

Văn: Vẻ đẹp, lời văn, có học vấn, lễ phép. Nhân: người. Tài: có tài nghề. Tử: người. Văn nhân là người có học thức, biết làm văn làm thơ. Tài tử là người có tài nghề giỏi về một môn văn nghệ, như: đờn, ca, diễn xuất, v.v...

Văn nhân tài tử là chỉ chung những nhà văn và nghệ sĩ.