Viên lâm

園林

Viên: Vườn trồng hoa quả. Lâm: rừng.

Viên lâm là khu vực rộng lớn trồng nhiều loại hoa đẹp và nhiều cây cối mát mẻ, dùng làm khu du lịch.