Việt vị

越位

A: Off-side.

P: Hors-jeu.

Việt: Nước Việt Nam, vượt qua, quá giới hạn. Vị: vị trí.

Trong luật của bóng đá, cầu thủ vào gần thành của đối phương hơn các cầu thủ bên kia, khi quả bóng còn ở sau mình, thì bị lỗi việt vị. Trọng tài biên phất cờ bắt lỗi nầy.