Xú danh

臭名

A: Bad reputation.

P: Mauvaise réputation.

Xú: Mùi, hôi thối, tiếng xấu. Danh: tiếng tăm.

Xú danh là tiếng tăm xấu.