Diêu Trì Kim Mẫu (Phật Mẫu Diêu Trì)
ID022309 - Tự ĐiểnEN : Diêu Trì Kim Mẫu (Phật Mẫu Diêu Trì) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - D
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Diêu Trì Kim Mẫu (Phật Mẫu Diêu Trì)

Diêu Trì Kim Mẫu (Phật Mẫu Diêu Trì)

Chinese: 瑤池金母 - 佛母瑤池

God the Mother.

According to Caodaism, God the Mother reigns in Cung Diêu Trì (the Palace of Gem) in the Ninth Heaven. She, together with other Buddhas, is said to frequently go to earthly worlds to educate and help all living things.

Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp:

"Bần đạo nói sơ lược huyền năng thế nào, mà khi chúng ta vào kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó trên mặt Ngài, ta thấy mặt bà mẹ ta, sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Bần đạo tưởng ngó thấy bà mẹ sanh Bần đạo, tưởng cả thảy cũng đều ngó thấy người mẹ của họ vậy.

Nếu lấy theo cái trí học tưởng tượng không biết con mắt thiêng liêng có chiếu hình mẹ ta chiếu diệu ra không? hay là Huyền diệu vô biên của Phật Mẫu cho chúng ta thấy như vậy.

Bà mẹ hình hài chúng ta đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu bên phái nữ đó....

Có điều trọng hệ là dầu nam nữ cũng vậy, ráng giữ một điều nầy: Coi chừng đừng thất hiếu với cha mẹ. Ngày mình ngó thấy hình ảnh Đức Phật Mẫu thì thấy người Mẹ nhơn từ, hiền hậu vô cùng, hạnh phúc mình được hưởng đó, còn trái ngược lụng lại, nếu ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ hết sức đau khổ đó."

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

"I'll briefly describe how miraculous God the Mother is. Visiting Her and looking at Her face, you'll see the image of your mother waiting for you at home. I myself see the image of my mother and you see yours. I wonder whether a divine eye or God the Mother's miracle shows that image. 

Therefore, it is important that you try not to behave badly towards your mother now. If you exercise you filial piety properly, you will see a nice, kind-hearted mother when you look at God the Mother's face. On the other hand, you will see a cold, serious mother and that will sadden you a lot."