Giàu sang danh vọng
ID025477 - Chương : Giàu sang danh vọng 🖶 Print this Chương
Phần : Phần VII: Phương tu Đại Đạo
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Tuyển Tập
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

Giàu sang danh vọng

1. Nguyên bản Thánh Ngôn bằng Pháp ngữ.

Qu'est ce que la noblesse, la richesse, la gloire ?

La noblesse est l'ensemble de titres plus ou moin énivrants décernés aux hommes par les hommes.

Quelle est la valeur de ces titres ?

N'est ce pas suivant la valeur de ceux qui les donnent ?

Donne's par un humain, ils ne sont que trop humais.

Ce qi vient d'un homme n'a rien de résistant.

C'est sujet à détérioration. Ils sont de'truits dès qu'on enlève la vie de celui qui les détient. Cherchez la Noblesse ce'leste, c'est la seule éternelle.

La richesse est l'ensemble de toute préciosité qu'on amasse en ce monde.

Que comprend elle ?

L'or, l'argent, la pourpre, la soierie etc . . .

L'or, l'argent ne sont que simples métaux.

La pourpre n'est que couleur.

La soierie n'est que matière animale.

Prenez vous toutes ces choses en vraies richesses ?

Elles ne sont qu'insignifiantes d'après leur provenance.

Cherchez, vous autres, la richesse en la Vertu de Dieu, c'est la seule que vous aurez éternellement ; nul ne pourra vous la dérober.

La gloire est souvent contre la vertu. Elle est éphémère. Elle provient souvent de la Fourberie. La Gloire de Dieu est la seule qui résiste à toutes épreuves.

( Trung bạch : Mấy con phải làm sao tìm đặng La Noblesse, la Richesse et la Gloire de Dieu ? )

Thầy trả lời : " TU" (TNHT - Q.I . Tr.76-77)

2. Bản dịch Việt ngữ.

- Phẩm tước là gì ? Của cải danh vọng là gì ?

Phẩm tước là sự tổng hợp các chức tước đã bày ra để quyến rũ người hoặc ít hoặc nhiều. Những chức tước ấy do người đời tạo ra phong thưởng kẻ khác.

- Giá trị của các chức tước ấy ra sao ?

Giá trị những chức tước ấy tùy theo người tạo ra nó.

Việc chi do người đều phàm cả, nó không bền, thường thường bị hư hỏng và tiêu tan ngay sau khi người đã được nó tặng bị cướp mất sự sống. Các con hãy tìm tước phẩm nơi cõi thiêng liêng, tước phẩm ấy mới là vĩnh viễn. Còn tài sản là tổng quát các vật quí giá của con người đã thu nhặt trên thế gian nầy.

- Của cải ấy gồm những gì ?

Vàng, bạc, hồng, tơ lụa. v..v.

Vàng bạc chỉ là loại kim khí tầm thường.

Hồng là một chất màu.

Còn lụa là chất do loài vật cấu thành ra. Các con xem của ấy là quí giá thật sự sao ?

Xét từ nơi sản xuất các vật ấy, đều không đáng kể. Các con nên tìm sự giàu đức tính của Trời. Chỉ có cách đó mới gọi là vĩnh cửu. Của qúi ấy không ai ăn cướp đặng cả.

Danh vọng thường hay chống lại với đức hạnh. Nó rất ngắn ngủi và thường thành tựu nhờ nơi sự gian trá.

Danh quyền nơi Trời là bền chắc nhứt, và danh quyền ấy mới chịu đựng nỗi bao sự thử thách.

( Trung bạch: Mấy con phải làm sao mà tìm đặng phẩm tước, của cải và danh quyền của Trời ).

Thầy trả lời : " TU" (TNHT. QI. Tr 136)