15. Hai người Lang sa hầu đàn
ID025494 - Chương : 15. Hai người Lang sa hầu đàn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

15. Hai người Lang sa hầu đàn

15. Thứ ba, 8-6-1926 (âl 28-4-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
giáo đạo Nam phương

CAO ÐÀI

(Hai người Lang sa hầu đàn)

Ce n"est pas ainsi qu"on se présente devant Dieu. THĂNG.

Tái cầu:

CAO ÐÀI, LE TRÈS-HAUT

Oh! Race bénite, Je vais satisfaire ta curiosité. Humains, savez-vous d"où vous veniez?

Parmi toutes les créatures existant sur ce globe terrestre, vous êtes les plus bénis; Je vous élève jusqu"à Moi en esprit et en sagesse. Vous avez toutes preuves pour vous reconnaitre par promotion céleste.

Le Christ est venu parmi vous. Il versait son Saint sang pour la Rédemption.

Quel profit avez-vous pendant presque deux mille ans de son absence? Vous préchez son Évangile sans même le comprendre. Vous dénaturez la signification de sa Sainte Doctrine. L"humanité souffre des vicissitudes de tous ses Apôtres. Ils n"ont pas su suivre le même chemin du calvaire de leur Maitre.

Le trône le plus précieux du monde est celui du premier de ses disciples.

Cette doctrine, au lieu d"apporter à l"humanité la paix et la concorde, lui apporte la dissension et la guerre.

Voilà, pourquoi Je viens vous apporter moi-même la paix tant promise.

Le Christ ne revient qu"ensuite.

Au revoir. . . Vous apprendriez encore beaucoup de choses auprès de mes disciples.

Bài dịch Việt văn của Hội Thánh:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
giáo đạo Nam phương

CAO ÐÀI

(Hai người Lang sa hầu đàn)

Không phải cách chầu Trời như thế. THĂNG.

Tái cầu:

CAO ÐÀI, ÐẤNG CAO CẢ

Hỡi nầy dân tộc có diễm phước, Thầy sẽ làm thỏa mãn tánh hiếu kỳ của con. Là loài người, các con có biết tự đâu các con đến chăng?

Trong vạn vật hiện hữu trên quả địa cầu nầy, các con là kẻ được ban ân huệ nhiều hơn cả; Thầy đem các con đến tận Thầy bằng cả tinh thần lẫn trí huệ. Các con có đủ bằng chứng để tự biết mình do sự thăng phẩm vị thiêng liêng.

Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Người đã phải chịu đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người.

Trong 2000 năm vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền bá đạo Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con lại làm sai lạc bản chất, tôn chỉ của nền Thánh giáo. Nhân loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông đồ.

Chiếc ngai quí báu nhứt trên thế gian nầy hiện là chiếc ngai của vị đệ nhứt cao đồ của Người.

Giáo lý ấy đáng lẽ phải đem lại hòa bình và tương ái cho loài người, nhưng trái lại nó gây mầm chia rẽ và chiến tranh.

Bởi thế nên nay chính Thầy phải đến để đem lại cho các con nền hòa bình đã từng hứa hẹn.

Rồi đây, Chúa Cứu Thế sẽ trở xuống sau.

Thầy giã từ các con. . . Các con sẽ còn học hỏi nhiều việc khác nữa với mấy vị môn đồ của Thầy.

CHÚ THÍCH:

Chúa Cứu Thế: Ðức Jésus Christ, Gia Tô Giáo chủ.

12 Thánh Tông đồ của Ðức Chúa Jésus là:

1) Thánh Pierre [Phêrô].
2) Anrê [em của Phêrô]).
3) Yacôbê [con của Zêbêđê].
4) Yoan [em của Yacôbê].
5) Philip.
6) Barthôlômêô.
7) Thôma.
8) Mathêô.
9) Yacôbê [con của Alphê].
10) Thađê.
11) Simôn nhiệt thành.
12) Yuđa Iscariôt.

Yuđa phản Chúa nên bị chết thảm. 11 Tông đồ còn lại cử Ông Matthya vào thay Yuđa cho đủ số 12 như buổi đầu.