46. Thầy chỉ định con lãnh một vai trò bạc bẽo mà nhân đạo
ID025525 - Chương : 46. Thầy chỉ định con lãnh một vai trò bạc bẽo mà nhân đạo 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

46. Thầy chỉ định con lãnh một vai trò bạc bẽo mà nhân đạo

46.Ngày 28-10-1926 (âl 22-9-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

DIEU TOUT PUISSANT qui vient sous le nom de CAO ÐÀI pour dire la Vérité en Annam

M . . . et V . . . Venez près d"ici.

Croyez-vous qu"il est impossible à Dieu de faire ce qu"il veut faire.

M . . . , tu es désigné par Moi pour accomplir une tâche ingrate mais humanitaire. Tu relèves par tes nobles sentiments la décadence d"une race millénaire qui a sa civilisation.

Tu te sacrifies pour lui donner une vraie morale. Voilà une toute faite pour ton oeuvre. Lis toutes mes Saintes Paroles. Cette Doctrine sera universelle. Si l"humanité la pratique, ce sera la paix promise pour toutes les races. Tu feras connaitre à la France que l"Annam est digne d"elle.

Tu as assez pour ce soir.

Bài dịch Việt văn của Hội Thánh:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương

THƯỢNG ÐẾ TOÀN NĂNG giáng thế tá danh CAO ÐÀI truyền Chơn lý tại Việt Nam

M . . . và V . . . Các con hãy lại gần đây.

Các con tưởng rằng Ông Trời không thể làm cái gì mà Ông muốn sao?

M . . . , Thầy chỉ định con lãnh một vai trò bạc bẽo mà nhân đạo. Con vì tâm tình cao thượng mà cứu vãn sự sụp đổ của một dân tộc đã hấp thụ một nền văn minh tối cổ.

Con tự hy sinh để đem lại cho dân tộc ấy một nền đạo lý chơn chánh. Ðó là công nghiệp dành sẵn cho con. Hãy đọc các Thánh Ngôn của Thầy. Giáo lý của Thầy sẽ là đại đồng. Nếu nhơn loại biết tu hành thì đó sẽ là nền hòa bình hứa hẹn chung cho tất cả các dân tộc. Con sẽ tỏ cho nước Pháp biết, nước Việt Nam là nước xứng đáng đối với Pháp.

Thôi có bấy nhiêu cho con hôm nay.

CHÚ THÍCH:

M . . . và V . . .: Ðại úy Paul Monet và người bạn tên Vidal. Ông Monet là nhà Thần Linh học Pháp, hôm đó ông đến hầu đàn, thấy đang cầu cơ. Ông thử làm phép cắt điển, nếu là Tà điển thì phải xuất ra liền, còn điển của Thánh Tiên thì không ảnh hưởng. Lúc đó, Ðức Chí Tôn đang giáng cơ, nên kêu ông Monet và ông Vidal đến để Ðức Chí Tôn dạy đạo.