55. Nhập Thánh Thất thì phải giữ phép
ID025534 - Chương : 55. Nhập Thánh Thất thì phải giữ phép 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

55. Nhập Thánh Thất thì phải giữ phép

55.Thánh Thất Tây Ninh (Từ Lâm Tự)
Thứ năm, 2-12-1926 (âl 28-10-Bính Dần)

THÁI BẠCH

Thầy sai Bần đạo đến sắp đặt trang nghiêm trong Thánh Thất. Bần đạo phân phép từ ngày nay, hễ nhập Thánh Thất thì phải giữ phép:

Nam Nữ bất thân.
Nam ở Ðông hiên, Nữ ở Tây hiên.
Hai bên không lân cận nhau.
Nam theo Nam, Nữ theo Nữ.
Cấm cười cợt trững giỡn với nhau.

Trừ ra vợ chồng hay là chị em ruột, anh em ruột đặng chuyện vãn nhau nơi Tịnh đàn. Còn kỳ dư, như hai đàng muốn chuyện vãn nhau, phải có hai người chứng, một bên Nam, một bên Nữ.

Phòng trù, dầu phải chung lộn với nhau buổi nấu nướng, khi dọn ăn, chẳng đặng lộn xộn cùng nhau, nghe à! . . .

Thơ Thanh, Hiền hữu phải viết luật cấm nầy dán nơi Thánh Thất. Nghe à!

CHÚ THÍCH:

Tịnh đàn: Nơi thờ cúng Ðức Chí Tôn phải giữ cho trong sạch.

Phòng trù: Nhà bếp để nấu ăn.

Ðông hiên: Cái hiên phía bên trái Bàn thờ Ðức Chí Tôn nơi Thánh Thất.