14.- Đức Chí Tôn dự định ông Chiêu làm Giáo Tông.
ID025821 - Chương : 14.- Đức Chí Tôn dự định ông Chiêu làm Giáo Tông. 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

14.- Đức Chí Tôn dự định ông Chiêu làm Giáo Tông.

14. Ngày 18-4-1926 (âl 7-3-Bính Dần)

THẦY

Trung, Cư, Tắc, ba con lập tức lên Chiêu, biểu nó phải sắm sửa liền một bộ Thiên phục màu trắng, trên đầu chẳng phải bịt khăn mà đội mão trắng, có chữ Càn thêu bằng chỉ vàng. Dặn nó mua thứ hàng thiệt tốt. Mão cũng vậy, áo cũng vậy.

Hiếu, lại phải nhọc công nữa. Thầy giao phần may sắm cho con, con liệu cho kịp, rằm phải có nghe con.

Hiếu, lấy chén nước lạnh, Thầy vẽ kiểu mão cho con coi.

Bà Hiếu bạch Thầy : Mỵtre.

- Mão nầy là mão Giáo Tông. Trước ngực ngay trán phải để chữ cung Càn, chữ vàng, chữ Bát Quái, còn cái áo, con phải tái cầu Thầy trong lúc may đặng Thầy chỉ sắp mấy cung kia trên áo.

Nghe và tuân theo nghe con.

Trung, đêm nay đừng cầu Thầy nghe con.

TÁI CẦU:

Mừng sắp con.

Hiếu quì bạch Thầy chỉ dạy may áo Đức Giáo Tông, bề cao bao nhiêu và mang giày thứ nào ?

-Thầy sẽ nhứt định mọi việc.

Thầy dạy : Mão bề cao 3 tấc 3 phân 3 ly thước lang sa, may giáp mối lại thì thế nào cho có trước một ngạnh, sau một ngạnh, hiệp lại có một đường xếp, ấy là Âm Dương tương hiệp. Hiếu biết mà.

Sợi dây xếp hai lại, còn bên trái có 2 dải thòng xuống một mí dài, một mí vắn, mí dài 3 tấc.

Giáo Tông, thảo hài.

TÁI CẦU :

(Có tạo đỡ một cái mão bằng giấy dưng lên cho Thầy xem)

Cười . . . . . . . .

Đặng phải vậy, ba con bưng lên cho Thầy chỉ hai mí giáp mối, con coi theo cây viết mà làm theo.

Sợi dây viền ăn liền hai bên, đừng cắt rời ra, nghe con. Con giỏi lắm Hiếu ! Hai dải thòng xuống vai 3 tấc bề dài, 3 phân bề ngang, phải vậy rồi.

Cư, để cho Hiếu nó làm (là để cho Hiếu may mão Giáo Tông). . .. . . . . . . .

Hiếu dâng mão Giáo Tông may xong rồi cho Thầy xem.

- Trúng, mà ai đội con phòng lật đật.

(Đức Chí Tôn biết là Ông Chiêu không lãnh chức Giáo Tông nên mới có câu nầy.)

(ĐS. I. 106)