19.- Ông Thơ tập chấp bút
ID025826 - Chương : 19.- Ông Thơ tập chấp bút 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

19.- Ông Thơ tập chấp bút

19. Ngày 4-8-1926 (âl 26-6-Bính Dần)
Đàn Tân Định (tại nhà Ngài Nguyễn Ngọc Thơ)

THẦY

Con Thơ,

Con ráng tập chấp bút cho Thầy chỉ vẽ cho.

Thơ nghe :

Khi con ngồi mà tập thì Thần con cho tỉnh, chẳng nhớ chi hết. Khi Thầy giáng thì làm cho con khó chịu một chút, rồi Thầy dạy con viết, mường tượng như con đặt ra vậy, mà không phải con đặt đâu. Thầy đưa Thần con theo Thầy lên không đặng Thầy dạy nó viết chữ chi thì nó cứ viết theo, chớ nó không biết gì hết.

Khi ấy con có hơi khó chịu, như điển dính tay con vậy. Ấy là Thầy giáng, song con đừng có lòng sợ thì Thầy mới dễ giáng.

Đãi ! Con lấy 9 cây nhang đặng Thầy làm phép trấn Thần cho nó.

THĂNG

(TNCT. TTT. 243)