28.- Đức Chí Tôn dạy ông Thơ
ID025835 - Chương : 28.- Đức Chí Tôn dạy ông Thơ 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

28.- Đức Chí Tôn dạy ông Thơ

28. Thứ sáu, 22-9-1926 (âl 16-8-Bính Dần)

THẦY

Các con, Thơ! Con đã nghe Thánh ngôn hồi trưa nầy chưa ? Vậy thì Đạo phổ độ trễ đã đành, con lo lập Thánh Thất, rồi đi khắp Lục Tỉnh đặng phổ độ.

Con lập Luật, Thầy nhứt định chẳng cần hội Hòa Thượng, tam vị Chưởng Pháp đủ sức lập thành.

Các con xin Chánh phủ Lang sa Khai Đạo thì cực chẳng đã Thầy ép lòng chịu vậy cho tùng Thiên cơ. Thầy rất đau lòng mà phải chịu vậy chớ biết sao !

Con phô lời cho cả môn đệ Thầy thâu thập vào phái Thái cho chúng nó hiểu, còn Thánh Thất con phải chăm nom tới ngày rằm cho rồi đặng hội Tam giáo lập Luật, chừng ấy buộc chúng nó phải theo.

Các con biết rằng, chẳng thế nào mà sái Thánh ý Thầy đặng, chi chi trong năm Dậu cũng cho rồi đặng phổ thông ngoại quốc, nghe à. Chừng đi phổ độ, các con có sẵn huyền diệu của Thầy.

Hội chư Thánh là hội cả Chức sắc Thiên phong, còn công quả nơi các con mà nên, hoặc nơi các con mà hư, vậy mới đáng công tạo Tân Thế giới.

Nếu Thầy dùng phép Chí Tôn mà lập thành thì các con có công chi.

Nghe con Lịch, tại con chẳng tận tâm mà ra đến nỗi, nghe à.

(ĐS. II. 240)