31.- Đức Chí Tôn duyệt Phổ Cáo Chúng Sanh
ID025838 - Chương : 31.- Đức Chí Tôn duyệt Phổ Cáo Chúng Sanh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

31.- Đức Chí Tôn duyệt Phổ Cáo Chúng Sanh

31. Ngày 13-10-1926 (âl 7-9-Bính Dần)

THẦY

Các con,

Mấy đứa nhỏ bỏ thói kiêu ngạo nghe !

Vĩnh! Đọc PHỔ CÁO CHÚNG SANH, đợi Thầy sửa nghe. Hễ Thầy hạ cơ thì ngừng đọc. (1)

. . . . . . . . . . . . . . . .

Các con nghe,

Thầy chẳng buổi nào mà đành lòng cho các con hạ mình trước mặt ai hết, song ngày nay buộc phải vậy. Các con tức cấp lo phổ độ.

Kể từ ngày mồng 10 tháng nầy, mấy đứa phò loan phải xin phép nghỉ 29 ngày hết nghe. Thầy dặn các con phải phân nhau mà đi cho khắp.

Đạo Quang, ngày thứ bảy, Thầy sẽ phân việc. Thầy trông cho mau lập Tân Luật.

Con Trung, con phải nói với Le Fol cho con giấy chứng Khai Đạo. Mai con lên nó, có Thầy.

Con phải nhớ viết một cái thơ cho em con là Lâm thị, nó đương sầu thảm, giờ nầy nó đương ngồi nơi phòng mà khóc. Con phải khuyên lơn nó, nhắc nó nhớ lời Thầy dặn.

Trang, con nếu biết thương em con, con cũng nên đi Vũng Liêm, con đi mới hữu ích nghe. Thầy nói ít, con hiểu nhiều.

Từ đây, hai con lại để ý gìn giữ hai đứa nó kẻo nó ngã lòng mà tổn bớt công quả của chúng nó, tội nghiệp. Thầy giao cho hai con chăm nom cả em út các con,nghe à !

Thầy còn dạy nhiều việc, nhưng hai đứa nhỏ (2) đã mệt. Thầy dặn các con đừng dùng tiếng “Đồng” mà kêu mấy đứa nhỏ, nó giận không muốn phò loan là tại vậy.

Thơ, biểu nó viết chữ tựa lơn lớn một chút, còn Tờ Phổ Cáo Chúng SanhTờ Khai Đạo, con cứ làm, Thầy cho phép. Có vậy mới nhẹ bớt công phổ độ. Còn tờ Nhựt trình, thỉnh thoảng sẽ tính.

Thầy ban ơn cho các con.

Đặng nhiều càng tốt. Chữ quốc âm mà thôi. THĂNG

(TNCT. TTT. 76-77)


(1) Xem PHỔ CÁO CHÚNG SANH nơi phần Phụ Lục.

(2)Hai đứa nhỏ : Ý Đức Chí Tôn nói hai vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài làm đồng tử phò cơ (phò loan).