34.- Đức Chí Tôn dạy tiếp lập Lễ
ID025841 - Chương : 34.- Đức Chí Tôn dạy tiếp lập Lễ 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

34.- Đức Chí Tôn dạy tiếp lập Lễ

34. Thứ tư, 17-11-1926 (âl 13-10-Bính Dần)
(Trước Đại lễ Khai Đạo 2 ngày, nối tiếp Bài 33)

THẦY

Khi chư môn đệ mặc đồ thường vào, con cũng phải sắp đặt địa vị chúng nó.

Tụng kinh hành lễ thường vừa rồi, con biểu Cư, Tắc rửa mặt rửa tay cho tinh khiết, biểu chúng nó vào nghi án cho Thầy phong sắc chư môn đệ lục tỉnh, xong kế Nữ phái.

Con phải giúp em con là Đường thị, Lâm thị, với Ca thị, lập vị bên Nữ phái cho trang hoàng.

Chừng Thầy thăng, biểu hai đứa nhỏ ra đứng nơi Bàn Hộ Pháp như cũ.

Chừng Lễ sanh xướng : “Chỉnh túc y quan” thì biểu 12 đứa Phò loan sắp ba hàng kế đó, biểu Đạt đi. Kế đó là Tắc; Cư, Sang đi hai bên; kế nữa thì 3 vị Chưởng Pháp (biểu Nhàn theo hộ Thụ), kế nữa thì 3 vị Đầu Sư (biểu Tạ theo Trung, còn Hoằng theo Thiện Minh), kế nữa 3 vị Chánh Phối Sư, kế nữa Chức sắc đi 3 đứa, 3 đứa ra thay đồ Thiên phục.

Khi đặng nửa giờ, phải đổ chuông ba hiệp, chờ tới hiệp chót, biểu Lễ sanh xướng :”Lập vị” thì lại đi như nãy mà trở vào. Nhớ biểu hai đứa cầm Phướn Thượng Phẩm, Thượng Sanh đi gần bên Sang.

Vào lập vị hành Đại lễ như buổi Vĩnh Nguyên Tự, nghe Lịch à . . . là đã hết một đêm đầu rồi.

Kế đêm sau, là đêm Thiên phong cho cả chư môn đệ và là đêm các con phải thành tâm trai giới cho Thầy lập Pháp Chánh Truyền.

Đêm thứ ba, các con cũng lập vị cúng thường ngày, xong hai đứa nhỏ mặc Thiên phục vào nghi án cho Thầy giáng.

Rồi việc Lễ.

* KHÁCH : Còn việc Khách thì : Tương, con phải chia mười hai đứa phụ sự ra làm ba ban. Một ban bốn đứa đãi bọn Thượng lưu và Lang sa; một ban đãi bọn Trung lưu; một ban đãi bọn Hạ lưu, song phải cắt ba vị Phó phụ sự ra ba ban đặng cai quản. Còn con thì lo việc tiếp các quan Lang sa.

Về phòng trù, con cũng nên sắp đặt, nhứt là đừng khiếm lễ cùng ai hết.

VỀ VIỆC XUẤT : Tới việc xuất thì ba vị chấp sự, mỗi đều ký giấy tử tế cho đủ ba người, mới cho xuất tiền. Cười . . . Thầy làm như vậy đặng dự phòng lãng phí, nghe à !

VỀ VIỆC THÂU : Còn sự thâu, Trang con khéo tính lắm, Thầy khen và cám ơn con, song phải lo thu xếp cho em Thơ con cho nó bớt tốn, kẻo tội nghiệp nghe con.

(ĐS. II. 16) & (TNCT. HH. 105-106)