69.- Đức Chí Tôn khen Bà Lâm Hương Thanh
ID025876 - Chương : 69.- Đức Chí Tôn khen Bà Lâm Hương Thanh 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

69.- Đức Chí Tôn khen Bà Lâm Hương Thanh

69. Ngày 6-3-1927 (âl 3-2-Đinh Mão)
Đàn tại Vũng Liêm, nhà của Nữ Giáo Sư Hương Hồ (Huỳnh Ngọc Hồ)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương

Hỷ chư môn đệ, chư ái nữ, chư chúng sanh.

Hương Thanh, Thầy để lời khen con đã gắng công mà làm phận sự và độ rỗi nhơn sanh nơi đây, là nơi hãy còn còn mơ màng trong mộng điệp.

Đạo Trời lần lựa kẻ có căn phần mà dìu bước phục hồi cựu vị, nhưng nếu các con đặng biết nguồn Chánh giáo là quí hóa, tìm kẻ mà toan độ rỗi dìu dắt thì cả sanh linh đều nhờ nơi đó mà rửa hết khổ tâm nơi miền sông mê bến tục nầy.

Thầy trông mong sao cho nhơn loại đều để dạ thương lẫn nhau thì ngày thế cuộc tuần hoàn, thuyền Bát Nhã chẳng nhọc công tế độ.

Ngọc Hồ Ái nữ cũng noi gương sáng mà lần dấu, để dạ đắp vun nền Đạo cho đáng nét yêu thương của Thầy, và gắng đồng tâm nâng đỡ dìu dắt nhau nhau lên con đường Cực Lạc, lánh khỏi bến trần là nơi các bậc Chí Thánh đều bị đắm chìm theo mồi danh lợi, bả vinh hoa, mà rốt cuộc lại biển trầm luân không thoát đặng.

(TNCT. TTT. 712)