73.- Đức Chí Tôn khuyến khích Ngài Bảo Pháp viết sách Đạo
ID025880 - Chương : 73.- Đức Chí Tôn khuyến khích Ngài Bảo Pháp viết sách Đạo 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

73.- Đức Chí Tôn khuyến khích Ngài Bảo Pháp viết sách Đạo

73. Ngày 10-5-1927 (âl 10-4-Đinh Mão)

THẦY

(Ngài Bảo Pháp Nguyễn trung Hậu hỏi Đức Chí Tôn về những cuốn sách Đạo do Ngài viết ra)

Đức Chí Tôn giáng cơ đáp :- Hậu, sách con làm ra đều có giá trị là nhờ có Thầy giáng tâm con. Con sợ sai lầm cũng phải, nhưng về sự sai siển, dầu bậc Thánh xưa làm sách cũng còn nhiều chỗ khuyết điểm.

Vậy con cứ an lòng mà làm ích thêm nữa. Thầy hằng ở bên con mà dìu dắt cho trí hóa rộng thêm, nghe con. THĂNG.

(TNCT. BP. 14)