74.- Đức Chí Tôn : Thánh Ngôn ban hành phải có ấn ký Đầu Sư Thượng Trung Nhựt
ID025881 - Chương : 74.- Đức Chí Tôn : Thánh Ngôn ban hành phải có ấn ký Đầu Sư Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

74.- Đức Chí Tôn: Thánh Ngôn ban hành phải có ấn ký Đầu Sư Thượng Trung Nhựt

74. Ngày 10-5-1927 (âl 10-4-Đinh Mão)
Phò loan: Hộ Pháp - Thượng Phẩm

THẦY

Các con,

Trung, con phải liệu dùng thì giờ thế nào cho có đủ mà xem xét cách hành động của phần nhiều trong Đạo hữu của con buổi nầy.

Thầy đã phân phát phận sự đặc biệt của con mà chẳng làm cho hết lòng. Con sợ chinh lòng của Đạo hữu hơn sợ thiếu sót phận sự.

Lúc nầy là lúc Chánh phủ đương dòm hành cử chỉ trong Đạo đặng định liệu mà cho phép hay là cản ngăn. Các con hành sự mà nhiều đứa hay lấy quyền riêng để làm cho sanh sự rối trong Đạo.

Nếu con chẳng gắng công mà chăm nom việc hành tàng của chư Đạo hữu thì chẳng khỏi sanh một trường náo nhiệt lớn lao trong Đạo, mà rồi sanh linh cũng vì đó phải chịu lỡ bước trót muôn ngàn.

Từ đây, những Thánh Ngôn ban hành cho các môn đệ, cần phải có con ký tên và ấn dấu đành rành, nếu Thánh Ngôn nào mà thiếu cách phòng ấy thì chư môn đệ được phép không tuân, con phải cho trong cả chư môn đệ biết nghe.

Thầy vốn chẳng muốn làm cho nhọc lòng của môn đệ nào mà không bổ ích chi cho nền Đạo.

Than ôi ! Các con còn phải trải qua đường dài ngàn dặm, còn phải qua biết mấy vực thẳm non cao, mà đã vội muốn chia lìa phân cách nhau.

Thầy cũng đau lòng, nhưng căn phần về sau của mỗi đứa đều định. Các con khá biết thương nhau mới chẳng uổng công trình đã bấy lâu nhọc khổ.

Kẻ nào gieo sự chia phân tương tàn cho các con là kẻ nghịch của đường Chánh giáo. Nếu chẳng biết cải quá thì lòng từ bi của Thầy khó dung tình nữa đặng. THĂNG

(TNCT. HH. 133) & (ĐS. II. 295)