93.- Đức Chí Tôn : Thiên mạng của 12 Thời Quân
ID025900 - Chương : 93.- Đức Chí Tôn : Thiên mạng của 12 Thời Quân 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

93.- Đức Chí Tôn : Thiên mạng của 12 Thời Quân

93. Tháng 8 -1928 (âl tháng 7-Mậu Thìn)
Phò loan: Bảo Pháp - Hiến Pháp

THẦY

(Ngài Bảo Pháp cầu hỏi về : Thiên mạng của Thập nhị Thời Quân). Đức Chí Tôn giáng cơ trả lời :

- Trọng lắm, mà bây giờ chưa có chi cho lắm, chớ Thập nhị Thời Quân, ngày nào có công việc rồi, các con sẽ thấy công việc của các con lớn lao là dường nào. Rất đỗi ở thế, một viên chức nhỏ như Chủ Tỉnh còn nhiều quyền hành rộng lớn thay, huống chi các con là Bảo, Hiến, Khai, Tiếp cả toàn cầu, thì trách nhậm phải làm sao thì các con cũng hiểu. Nhưng Thầy chưa phân định vì các con chưa tới kỳ hành sự đó.

(Ngài Bảo Pháp than phiền về việc Cửu Trùng Đài không chịu nhìn nhận quyền hành của Hiệp Thiên Đài)

- Như không thì phải tạm chiều theo chúng nó, rồi có ngày chúng nó phải cầu đến thì sẽ hay.

. . . - Tùy cơ ứng dụng, Thầy không nỡ hành phạt ai hết. Các con khá khoan dung, nghe à.

. . . - Cười, các con vì hờn chư Đạo hữu các con mà tính vậy, chớ Thầy có hờn ai đâu mà hiệp ý đặng.

. . . - Tùy ý, tính vậy cũng đặng, nhưng các con phải coi mình là trên kẻ khờ dại,để lòng từ bi mà hiệp nhau dìu dẫn chúng sanh, nếu cưu hờn thì hư Đạo. Các con có trách nhậm thắp đuốc dẫn đường cho kẻ u ám, nếu lẫy mà tắt đuốc thì còn dẫn ai nữa. Các con hiểu chăng ?

(Hỏi về chất Ozone)

Cười, sau Thầy sẽ chỉ cho con lợi dụng luôn, vì mỗi vật trong Trời Đất đều hữu dụng. Ngày nay, vật chất học cũng tìm ra nhiều món hữu dụng. Nếu các con hiểu đặng hết thì đường đi của các con sẽ thâu vắn lại, mau đoạt cơ bí mật của Trời Đất.

Thầy không lẽ tư vị các con mà riêng chỉ đường tắt quá thì các chơn linh hữu công bên vật chất học không vừa lòng. Các con nên để ý tìm tòi học hỏi cho nhiều, sau khoa học trong Đạo phải cao thượng hơn các khoa học trên mặt địa cầu nầy hết thảy, mới cầm trọn quyền giáo dục. Hiểu à.

(Hậu xin tập chấp bút)

- Dầu chấp bút đặng cũng không qua sự kiếm tìm học cứu, rồi nhơn đó, Thầy bố hóa trí cho mà hiểu rõ, nghe à.

(Hỏi về việc viết sách Đạo)

-Hay đó con. Con cứ lần lần đến đâu thì có giá trị đến đó, tùy theo trình độ học cứu mà tấn hóa, nghe.THĂNG.

(TNCT. BP. 28-29)